XVIII Trobades de Geometria Computacional

Les XVIII Trobades de Geometria Computacional tindran lloc del 1 al 3 de Juliol de 2019 a la sala d'actes de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, Girona, Espanya. El nucli central d'aquest congrés internacional el constitueixen els temes més actuals en el camp de la Geometria Discreta i Computacional, tant en la seva vessant teòrica com en l'aplicada. Aquestes trobades van començar el 1990. La participació esperada inclou a estudiants de grau, màster o doctorat, investigadors de l'àrea o de disciplines properes, i professionals d'empreses i institucions el treball de les quals involucri l'ús d'algorismes geomètrics.

Amb el suport del Grup d'Investigació de Graphics & Imaging laboratory (GIlab), del Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística de la Universitat de Girona, la Societat Catalana de Matemàtiques i el Patronat Politècnica