Dates importants

Termini per a l’entrega de contribucions (articles/xerrades): 10 d’abril 10 de 2019 (23:59, CEST)
Termini per a la incorporació de correccions menors: 12 d’abril de 2019 (23:59, CEST)
Notificació d’acceptació de contribucions: 17 de maig de 2019
Termini per a l’entrega de versions definitives: 31 de maig de 2019
Congrés: Del 1 al 3 de juliol de 2019
Els terminis són estrictes, no hi haurà ampliacions.