Anunci

Les XVIII Trobades de Geometria Computacional tindran lloc del 1 al 3 de Juliol de 2019 a la sala d'actes de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, Girona, Espanya. El nucli central d'aquest congrés internacional el constitueixen els temes més actuals en el camp de la Geometria Discreta i Computacional, tant en la seva vessant teòrica com en l'aplicada. Aquestes trobades van començar el 1990. La participació esperada inclou a estudiants de grau, màster o doctorat, investigadors de l'àrea o de disciplines properes, i professionals d'empreses i institucions el treball de les quals involucri l'ús d'algorismes geomètrics. Entre els temes del congrés estan inclosos els següents:

 • algorismes geomètrics i estructures de dades
 • geometria i topologia discreta i combinatòria
 • fonaments teòrics de la geometria computacional
 • qüestions d’interès en la implementació d’algorismes geomètrics y desenvolupament de software geomètric
 • aplicacions de la geometria computacional i àrees d’investigació properes, com informàtica gràfica, realitat virtual, robòtica, visió artificial, simulació i visualització, modelat de sòlids, disseny i fabricació assistits por ordinador, reconeixement de patrons, traçat de grafs i traçat de circuits, tractament de la imatge, ciència d’informació geogràfica, animació i multimèdia, comunicació sense fils, àlgebra computacional, topologia computacional, anàlisi estadístic, investigació operativa, biologia computacional, etc.

L’idioma del congrés és l’anglès, així que tots els col·legues internacionals són benvinguts.

Enviament de treballs

(els terminis de lliurament estan en la secció Dates importants )

Com a novetat en aquesta edició s’acceptaran dos tipus de contribucions:

 • Articles.
  Una contribució tipus article ha de constar d’un resum ampli amb una extensió màxima de 4 pàgines de recerca original. Es recomana als autors que agreguin un apèndix amb detalls addicionals, o fins i tot una versió completa del document, que serà revisat pel comitè de programa a la seva discreció per verificar les afirmacions amb demostracions que no càpiguen en el resum de 4 pàgines. Articles que hagin estat enviats recentment a revistes o altres congressos poden enviar-se també als EGC, sempre i quan sigui permès per aquests esdeveniments i que no s’hagin publicat abans de que aquest congrés tingui lloc.
 • Xerrades.
  Una contribució tipus xerrada ha de constar d’un resum de 1 pàgina que descrigui la recerca original que es vagi a presentar a la xerrada. Aquesta recerca pot suposar tant un treball en curs com un resultat publicat recentment (primera publicació datada en 2018 o posterior). Si el treball hagués aparegut anteriorment, s’haurà de facilitar una referència de la publicació.

Els resums dels articles i de les xerrades acceptades es recopilaran en un quadern que serà accessible a través de la web del congrés. No hi haurà cap versió impresa a disposició. La duració de les presentacions dels articles i de les xerrades acceptades serà la mateixa (aproximadament 15-25 minuts).

Totes les contribucions (tan articles com xerrades) seran revisades pel comitè de programa per garantir que estiguin dins de l’àmbit i s’ajustin als estàndards bàsics de qualitat.

Els detalls sobre l’enviament de treballs estan disponibles en la secció Enviament de treballs d’aquesta web.

S’espera que els autors de las contribucions acceptades presentin el seu treball en el congrés. En cas contrari, s’eliminarà la contribució del quadern de resums i de la web del congrés.