Toni Sellarès

J. Antoni Sellarès

Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada i Estadística
GIlab
Universitat de Girona

                                                                      English

 

   
Des de l'1 d'Octubre de 2018 estic retirat


Publicacions
Laboratori de Gràfics i Imatge (GIlab)

Grup de Geometria Computacional
de Girona


Coautors

Projectes subvencionats
Docència

Altres

Formació Acadèmica

 Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB).
 Doctor en  Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Docència

 
Faig la meva docència a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, a les assignatures de Geometria Computacional i Enginyeria del Software.
Recerca

La meva àrea de recerca és la Geometria  Computacional i les seves aplicacions a camps com els Gràfics per Computador, Sistemes d'Informació Geogràfica, Localització de Facilitats, Mineria de Dades Espai-temporals i Estadística Geomètrica.