girona

 

 

Menu:

Adreça

Universitat de Girona

Campus Montilivi

E-17071, Girona

 

english version

PRESENTACIÓ

Les equacions diferencials són el llenguatge amb què es descriuen els processos en ciència i enginyeria. La comprensió d’aquests processos passa sempre per una primera fase de descripció que, sovint, va seguida d’una segona fase de modelització matemàtica en termes d’equacions diferencials. Des del clàssic problema del moviment dels planetes al voltant del sol, a l’estudi de la deformació d’estructures o del creixement de xarxes complexes com Internet, passant per l’estudi de la dinàmica de les no menys complexes xarxes metabòliques i de regulació genètica, tots aquests casos venen modelitzats per equacions diferencials.

 

Dos dels objectius fonamentals de la recerca del grup Equacions Diferencials, Modelització i Aplicacions (EDMA) del departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada de la UdG,  són el plantejament i anàlisi de noves equacions que descriguin processos biològics (dinàmica de poblacions, propagació d’epidèmies en xarxes complexes) i de l’enginyeria (disseny òptim de xarxes de transport), així com l’estudi del comportament de les solucions d’altres equacions diferencials conegudes en altres camps, com per exemple, les de la mecànica celeste. 


Les principals línies de recerca del grup són: l’estudi de les xarxes complexes, la dinàmica de poblacions estructurades, la mecànica celeste i l'astrodinàmica, dinàmica topològica i sistemes dinàmics discrets i les aplicacions de les equacions diferencials.