Publicacions i Congressos

Outputs anteriors 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014TOTAL
Publicacions en revistes 62 9 9 8 9 7 17 14 8 1 144
Tesis, tesines i treballs d'investigació 11 1 0 1 0 4 0 0 1 0 18
Contribucions a Congressos 141 13 13 16 25 23 33 29 19 0 312
Publicacions en llibres 76 15 0 8 2 10 19 3 3 0 136