Glòria Mateu i Figueras

Universitat de Girona
Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada
Escola Politècnica Superior
Campus Montilivi 
Edifici P-IV
17071 Girona
Tel: 34-972-41-89-89
Fax: 34-972-41-87-92

english version

Dades CurricularsLínia d'Investigació

La principal línia d’investigació és l’anàlisi estadística de dades composicionals (vectors amb components positives i de suma constant) seguint la metodologia iniciada pel professor J. Aitchison. Actualment estic treballant en la modelització de dades composicionals amb famílies de distribucions definides mitjançant dues metodologies. Per una banda utilitzo la metodologia d'Aitchison i la distribució normal asimètrica multivariant. Això ha portat a la definició de la família normal asimètrica logística additiva i a l'estudi de les amalgames de components amb distribució normal logística additiva. Per altra banda, l'estructura d'espai vectorial euclidià del símplex (l'espai mostral de les dades composicionals) m'ha permès definir lleis de probabilitat sobre els coeficients de les composicions respecte una base ortonormal (normal a SD, normal asimétrica a SD, Dirichlet). Paral·lelament he desenvolupat tests de bondat d’ajust per a la distribució normal asimètrica, basats en els estadístics d'Anderson-Darling, de Kolmogorov-Smirnov i de Cràmer-von Mises. Finalment, estic treballant en la distribució lognormal asimètrica de l'espai real positiu i en la distribució normal a R+ definida sobre els coeficients en una base unitària de la recta real positiva.  

 


Publicacions Científiques

·         Comas-Cufí, M., Martín-Fernández, J.A. and Mateu-Figueras, G. (2016) Log-ratio methods in mixture models for compositional data sets. SORT, vol. 40, no. 2, pp 349-374.

·         Mateu-Figueras, G., Daunis-i-Estadella, J., Coenders, G., Ferrer-Rosell, B., Serlavós, R., Batista-Foguet, J.M. (2016): Exploring the relationship between two compositions using canonical correlation analysis. Metodološki Zvezki, 13, 2, 131-150.

·         Ferrer-Rosell, B., Coenders, G., Mateu-Figueras, G., Pawlowsky-Glahn, V. (2016): Understanding low cost airline users’ expenditure pattern and volume. Tourism Economics, 22, 2, 269-291.

·         Monti, G.S., Mateu-Figueras, G., Pawlowsky-Glahn, V and Egozcue, J.J. (2016) A regression model for compositional data based on the shifted-Dirichlet distribution, pp 127-143. In Martín-Fernández, J.A. and  Thió-Henestrosa, S. (eds.), 2016. Compositional Data Analysis: CoDaWork, L’Escala, Spain, June 2015. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 187. Springer International Publishing, New York (USA). ISBN: 978-3-319-44810-7.

·         Güell, J.L., Verdaguer, P., Mateu-Figueras, G., Elies, D., Gris, O., Amich, J.M., Manero, F., Morral, M. (2016) Unilateral iris-claw intraocular lens implantation for aphakia: a paired-eye comparison. Cornea  35, pp. 1326-1332.

·         Güell, J.L.; Verdaguer, P.; Mateu-Figueras, G.; Elies, D.; Gris, O.; El Husseiny, M.A.; Manero, F. ; Morral, M.  "Smile procedures with four different cap thicknesses for the correction of myopia and myopic astigmatism.."  Journal of Refractive Surgery  31 (2015):  580-585.

·         J.L. Güell; P. Verdaguer; D. Elies, O. Gris, F. Manero, G. Mateu-Figueras, M. Morral  "Secondary iris-claw anterior chamber lens implantation in patients with aphakia without capsular support."  British Journal of Ophthalmology  98 (2014):  658-663.

·         J.L. Güell P. Verdaguer; G. Mateu-Figueras; D. Elies; O. Gris; F. Manero; M. Morral  "Epithelial Ingrowth After LASIK: Visual and Refractive Results After Cleaning the Interface and Suturing the Lenticule."  Cornea  33 (2014):  1046-1050.

·         Martín-Fernández, J.A., Daunis-i-Estadella, J. and Mateu-Figueras, G., (2015) On the interpretation of differences between groups for compositional data. SORT, vol. 39, no. 2, pp 231-252.

·         G. Mateu-Figueras; V. Pawlowsky-Glahn; J.J. Egozcue (2013) The normal distribution in some constrained sample spaces.  SORT : statistics and operations research transactions  37, 1, pp. 29-56.

·         Mateu-Figueras, G., Pawlowsky-Glahn, V. and Egozcue, J.J. (2011). The Principle of Working on coordinates. In: Pawlowsky-Glahn, V. and Buccianti, A. (eds). Compositional Data Analysis, Theory and Applications. John Wiley & Sons, pp. 31-42.

·         Monti, G.S., Mateu-Figueras and G. and Pawlowsky-Glahn, V. (2011). Notes on the Scaled Dirichlet Distribution. In: Pawlowsky-Glahn, V. and Buccianti, A. (eds). Compositional Data Analysis, Theory and Applications. John Wiley & Sons, pp. 128-138.

·         Egozcue, J.J., Barceló-Vidal, C., Martín-Fernández, J.A., Jarauta-Bragulat, E., Díaz-Barrero, J.L. and Mateu-Figueras, G. (2011). Elements of Simplicial Linear Algebra and Geometry. In: Pawlowsky-Glahn, V. and Buccianti, A. (eds). Compositional Data Analysis, Theory and Applications. John Wiley & Sons, pp. 141-157.

·         Barceló-Vidal, C., Martín-Fernández, J.A. and Mateu-Figueras, G. (2011). Compositional Differentail Calculus on the Simplex. In: Pawlowsky-Glahn, V. and Buccianti, A. (eds). Compositional Data Analysis, Theory and Applications. John Wiley & Sons, pp. 176-190.

·         Azevedo Rodrigues, L., Daunis-i-Estadella, J., Mateu-Figueras, G. and Thió-Henestrosa, S. (2011). The Principle of Working on coordinates. In: Pawlowsky-Glahn, V. and Buccianti, A. (eds). Compositional Data Analysis, Theory and Applications. John Wiley & Sons, pp. 235-254.

·         Chacón, J.E., Mateu-Figueras, G. and Martín-Fernández, J.A. (2010). Gaussian kernels for density estimation with compositional data. Computers&Geosciences, 37, pp. 702-711.

·         Daunis-i-Estadella, J., Thió-Henestrosa, S. and Mateu-Figueras, G. (2010). Including supplementary elements in a compositional biplot. Computers&Geosciences, 37, pp. 696-701.

·         Mateu-Figueras, G. and V. Pawlowsky-Glahn (2008) A critical approach to probability laws in geochemistry. Mathematical Geosciences, vol 40, no. 5, pp 489-502.

·         Mateu-Figueras, G. and V. Pawlowsky-Glahn (2007) The skew-normal distribution on the simplex. Communications in Statistics-Theory and Methods, vol. 36, no.9, pp 1787-1802.

·         Mateu-Figueras, G., P. Puig and A. Pewsey (2007) Goodness-of-fit tests for the skew-normal distribution when the parameters are estimated from the data. Communications in Statistics-Theory and Methods, vol. 36, no.9, pp 1735-1755.

·         Buccianti, A., Mateu-Figueras, G. and Pawlowsky-Glahn, V. (Ed.)  Compositional Data Analysis in the Geosciences: from Theory to Practice. Geological Society, London, Special Publication, 264, 2006.

·         Barrabés, E.  and Mateu-Figueras, G. (2006). Is the simplex open or closed? (some topological concepts). In: Buccianti, A., Mateu-Figueras, G. and Pawlowsky-Glahn, V (eds) Compositional data analysis in the Geosciences: from Theory to Practice, Geological Society, London, Special Publication, 264, pp 203-206.

·         Buccianti, A., Mateu-Figueras, G. and Pawlowsky-Glahn, V. (2006). Frequency distributions and natural laws in geochemistry (capítol del llibre Compositional Data Analysis in the Geosciences: from Theory to practice). In: Buccianti, A., Mateu-Figueras, G. and Pawlowsky-Glahn, V (eds) Compositional data analysis in the Geosciences: from Theory to Practice, Geological Society, London, Special Publication, 264, pp 175-189.

·         Mateu-Figueras, G. and Barceló-Vidal, C. (Ed.)  Compositional Data Analysis Workshop (CoDaWork’05) (2005). ISBN 84-8458-222-1. CD-Rom.

·         Mateu-Figueras, G., V. Pawlowsky-Glahn and C. Barceló-Vidal (2005)  Additive logistic skew-normal on the simplex. Sthocastic Environmental Research and Risk Assessment (SERRA), vol 19, no. 3, pp 205-214.

·         Aitchison, J., G. Mateu-Figueras and K. Ng. (2003) Characterisation of distributional forms for compositional data and associated distributional tests. Mathematical Geology vol . 35, no. 6, pp. 667-680.

·         Egozcue, J.J., V. Pawlowsky-Glahn, G. Mateu-Figueras and C. Barceló-Vidal. (2003) Isometric logratio transformations for compositional data analysis. Mathematical Geology vol. 35, no. 3, pp. 279-300.

 

Comunicacionscongressos o workshops:

 

    Posters

 


Altres activitats de recerca:

Centre: Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Scienze Statistiche). Localitat: Padova (Itàlia). 
Duració de l’estada: 14 setmanes (novembre 2000- febrer 2001).
Tema: Realitzar activitats de recerca amb el professor A. Azzalini per estudiar en profunditat la distribució normal asimètrica que A.
Azzalini introduí el 1996. Desenvolupar test de bondat d’ajust per aquesta distribució.

Centre: Freie Universität Berlin (Institut für Geologische). Localitat: Berlin (Alemanya).
Duració de l’estada: 1 mes (agost - setembre 2002).
Tema: Realitzar activitats de recerca amb el professor H. Burger.

1996: Impartida conferència amb el títol Contrastos de Normalitat Multivariant, dins el seminari de Geoestadística organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

1996: Assistència al curs Especialización en datos no observados, análisis paramétrico y semiparamétrico de estudios con datos no observados; impartit per la Dra.
Andrea Rotnitzky (Harvard School of public Health) i organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

1997: Assistència a congrés IAMG’97-The 1997 Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology. Celebrat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

1997: Assistència al curs The Statistical Analysis of Compositional Data impartit pel Professor J. Aitchison (Professor emèrit de la Universitat de Glasgow) dins els Mathematical Methods in the Earth Sciences: a Three Day Workshop.

1999: Participació en el curs intensiu d’especialització Anàlisi estadística de dades composicionals, impartit pel professor J. Aitchison i organitzat pel departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada de la Universitat de Girona.

2001: Impartida conferència amb el títol Amalgamation of compositional data: A first approach, dins el Workshop sobre anàlisi estadística de dades composicionals organitzat per la Càtedra Lluís Santaló d’aplicacions de la matemàtica de la Universitat de Girona.

2001: Participació en el curs intensiu d’especialització Nonparametric smoothing methods, impartit pel professor Adelchi Azzalini del Dipartimento di Scienze Statistique de la Università di Padova (Itàlia) i organitzat per la Càtedra Lluís Santaló d’aplicacions de la Matemàtica  i el Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada de la Universitat de Girona.

2002: Assistència al Seminari de la Xarxa Temàtica de Dades Composicionals, celebrat a la Universitat de Girona.


Participació en Projectes i Convenis

Títol projecte: Surface-exosphere composition modelling of airless bodies in the Solar System (Acció integrada amb Austria)
Referència: AT2009-0011
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Participants:  UNIV. DE GIRONA y AUSTRIAN ACADEMY OF SCIENCES (ÖAW)
Durada: 2010-2011.
Main researcher: DR. J. A. MARTÍN-FERNÁNDEZ.
Total Spanish researchers: 4.


Títol projecte: Sauropodomorpha (archsauria: dinosauria) appendicular skeleton evolution-disparity, theoretical morphology and covariation patterns in a compositional data analysis framework (Acció integrada amb Portugal)
Referència: HP2007-0050
Entitat finançadora: Dirección General de Investigación, Ministerio de Educación y ciencia
Durada: de 2008 a 2009
Investigador principal: G. Mateu-Figueras
Dedicació: Completa

Títol projecte: Métodos estadísticos sobre el símplex y otros espacios muestrales restringidos

Referència: MTM 2006-03040
Entitat finançadora: Dirección General de Investigación, Ministerio de Educación y ciencia
Durada: de 2006 a 2009
Investigador principal: V. Pawlowsky-Glahn
Dedicació: Completa

Títol projecte: Geochemical types of the transdanubian young alkali basalts verified by techniques of compositional data (Acció integrada amb hongria)

Referència: HH 2005-0004
Entitat finançadora: Dirección General de Investigación, Ministerio de Educación y ciencia

Durada: de 2006 a 2007
Investigador principal: S. Thió Fernández de Henestrosa

Títol projecte: Modelado estadístico sobre el símplex

Referència: BFM 2003-05640/MATE
Entitat finançadora: Dirección General de Investigación, Ministerio de Educación y ciencia
Durada: de 2003 a 2006
Investigador principal: V. Pawlowsky-Glahn
Dedicació: Completa

Títol projecte: Les dades composicionals aplicades a les Ciències de la Terra i a l’Arqueometria

Núm. espedient:2001XT 00057
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Investigador principal: Vera Pawlowsky Glahn  

Títol projecte: Modelización estadística sobre el símplex
Referència: BFM2000-0540
Entitat finançadora: Programa Nacional de Promoción del Conocimiento
Data Inici: 1 Gener 2001   Data finalització: 31 Desembre 2003
Investigador principal: Carles Barceló
Dedicació: Completa 
 


Publicacions docents

 Altres Webs d'interès


Darrera Modificació: 15 de febrer de 2007