Inscripció

Llegiu atentament tota la informació i ompliu la informació sol·licitada. Un cop finalitzada la informació requerida, feu clic al botó REGISTRE per enviar el vostre registre. A continuació, rebrà un correu electrònic amb les instruccions de pagament. El procediment de registre només es completa amb el pagament de les tarifes i un correu electrònic (a egc2019@imae.udg.edu) amb una còpia adjunta de la transferència bancària i, si és el cas, d'un document que acrediti ser estudiant o membre de la Societat Catalana de Matemàtiques.

Preus

General: 135€
Estudiant: 75€
Membre de la Societat Catalana de Matemàtiques: 110€
A partir del 24 de Maig: 225€

Dades bancàries per als pagaments de la Unió Europea

Banc: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona C/Santa Clara 9-11, E-17001 - GIRONA (Spain)
IBAN: ES33 2100 8332 2323 0002 7660
SWIFT-CODE: CAIXESBBXXX
Número de compte: 2100 8332 2323 0002 7660
Titular del compte: University of Girona (UdG)
Concepte: EGC2019 + (nom) + (cognoms)

Dades bancàries per als pagaments de fora de la Unió Europea

Banc: Banco Santander, Pl. Marquès de Camps 1, E-17001 - GIRONA (Spain)
IBAN: ES13 0049 1807 3424 1066 3290
SWIFT-CODE: BSCHESMMXXX
Número de compte: 0049 1807 3424 1066 3290
Titular del compte: University of Girona (UdG)
Concepte: EGC2019 + (nom) + (cognoms)

Nota: Qualsevol comissió bancària ha de ser pagada pel sol·licitant.

Formulari de registre

Informació de facturació: sol·liciteu la vostra factura per correu electrònic a egc2019@imae.udg.edu. Per a una factura privada, heu de proporcionar el nom, l'adreça completa (carrer, número, ciutat, codi postal i país) i el número de passaport. Si la informació requerida amb la factura correspon a una organització cal: nom de l'organització, adreça completa de l'organització (carrer, número, ciutat, codi postal i país) i, per als països europeus, l'organització Número de l'IVA, si s'aplica.

Un cop registrat, rebrà un correu electrònic amb les instruccions de pagament. En el cas que no rebeu aquest correu electrònic en poques hores després del registre, contacteu amb nosaltres a egc2019@imae.udg.edu.

La inscripció només es completa un cop s'hagin pagat les tarifes.

El rebut de pagament es confirmarà per correu electrònic.