Programa
  XIV Dia de l'Estadística a Catalunya

#DiaEstadCat14
Convoca:                                                                                                           Organitza:

Col·laboren:     

         Més informació: diaestadistica2014@imae.udg.edu       Difon el pòster (pdf)