Research Group Statistics and Compositional Data Analysis (GRCT35-UdG)

Name  Professional Categories e-mail
1. Dra. Vera Pawlowsky Glahn Catedràtica d'Universitat vera.pawlowsky
2. Dr. Carles Barceló Vidal Titular d'Universitat carles.barcelo
3. Dr. Santiago Thió Fdez. de Henestrosa Titular d'Universitat santiago.thio
4. Dr. Josep Antoni Martín Fernández Titular d'Universitat josepantoni.martin
5. Dr. Pepus Daunis i Estadella Titular d'Universitat pepus.daunis
6. Dra. Glòria Mateu Figueras Agregated Prof.   gloria.mateu
7. Marc Comas Cufí Associat Temps Parcial marc.comas
8. Marina Vives Mestres Associat Temps Parcial marina.vives